توربین گیربکس مرسدس بنز

09122445904 – 09124860035

توربین مرسدس بنز همانند دیسک و صفحه در خودروهای عمل میکند.

توربین Mercedes benz وظیفه تعویض صفحات گیربکس را بعهده دارد و برای خنک کردن خود از روغن مخصوص گیربکس استفاده میکند.

http://mercedesbenzparts.ir