MERCEDES-BENZ

موتورهای نصب شده بر روی خودروهای مرسدس بنز موجود در ایران شامل موتورهای چهار سیلندر ، شش سیلندر و هشت سیلندر میباشد که موتورهای چهار سیلندر به صورت خطی و موتورهای شش سیلندر و هشت سیلندر به صورت خورجینی توسط کمپانی مرسدس بنز ساخته می شوند.

موتورهای چهار سیلندر که با نام C200 و E200 در ایران موجود می باشد به دو صورت 271 و 271CGI می باشند که کمپانی مرسدس از سال 2010 موتورهای 271 را به موتور 271CGI تبدیل کرد.

توربو شارژ

تفاوت این دو موتور با هم در این است که موتور های قبل از سال 2010 مجهز به سوپر شارژ بوده و از سال 2010 به بعد توربو شارژ نصب شده که هردو این تقویت کننده ها در مرسدس یدک موجود می باشد.

سوپر شارژ